Cara Melunasi Hutang dengan Cepat melalui Doa dan Amalan Islami

by zona kaya
0 comment

Cara Melunasi Hutang dengan Cepat melalui Doa dan Amalan Islami

Cara Melunasi Hutang dengan Cepat – Apakah Anda memiliki banyak hutang dan saat ini sedang mencari

tahu cara melunasi hutang dengan cepat? Namun, Anda masih bingung bagaimana cara melunasi hutang dengan cepat sekaligus halal. Untuk itu, dapatkan Cara Melunasi Hutang dengan Cepat melalui doa dan amalan islami yang mudah dan efektif sehingga hutang lunas, hati dan pikiran tenang, rezeki lancar, sehat, sukses sejahtera.

Cara Melunasi Hutang dengan Cepat Anda harus menyadari bahwa setiap orang dapat mengupayakan membayar hutang melalui doa. Dalam doa tersimpan kekuatan dan keajaiban dari Allah yang akan membantu Anda dalam melunasi hutang. Nah, apakah Anda ingin tahu beberapa macam doa Islami yang dapat membantu Anda yang saat ini tengah terlilit hutang?

Berikut ini Cara Melunasi Hutang dengan Cepat melalui doa-dan amalan islami yang tidak memberatkan namun efektif membuat hutang cepat terlunasi atas kehendak Tuhan. Silakan disimak beberapa contoh doa yang dapat Anda lakukan agar Anda senantiasa terbebas dari jeratan hutang.

1. Ayat Al-Qur’an surat Ali Imran ayat ke 26 dan 27

Doa ini adalah doa cara melunasi hutang dengan cepat yang diajarkan Nabi Muhammad Saw. kepada sahabatnya yakni Muaz bin Jabal. Doa tersebut diajarkan sebagai doa dan wirid harian agar Allah Swt. berkenan melunasi hutang dan meluaskan rezeki Anda.

  • “Quli Allaahumma Maalika Almulki Tu’tii Al Mulka Man Tasyaau Watanzi’u Almulka Mimman Tasyaau Watu’izzu Man Tasyaau Watudzillu Man Tasyaau Biyadika Alkhayru Innaka ‘Alaa Kulli Syay-In Qadiirun.”

Arti:

Katakanlah: “Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

  • “Tuuliju Allayla Fii Alnnahaari Watuuliju Alnnahaara Fii Allayli Watukhriju Alhayya Mina Almayyiti Watukhriju Almayyita Mina Alhayyi Watarzuqu Man Tasyaau Bighayri Hisaabin.”

Arti:

Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas).

Baca juga: Amalan Cepat Kaya dan Sukses dengan Cara Mudah

2. Dari Abu Wail berkata: “Ada seorang (budak) laki-laki datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu dan berkata, “Wahai amirul mukminin, saya tidak mampu melunasi uang syarat pembebasan saya, maka bantulah saya!”

Mendengar hal itu, Ali bin Abi Thalib berkata, “Maukah engkau apabila aku ajarkan kepadamu beberapa patah kata yang telah diajarkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam kepadaku. Dengan beberapa patah kata itu, seandainya engkau memiliki hutang sebesar gunung Shir niscaya Allah akan membayarkan hutangmu. Bacalah:  

“Ya Allah, cukupilah aku dengan rizki-Mu yang halal sehingga aku terhindar dari rizki yang haram dan perkayalah aku dengan karunia-Mu sehingga aku tidak meminta kepada selain-Mu.” (HR. Tirmidzi no. 3563, Ahmad no. 1319 dan Al-Hakim no. 1973).

3. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu berkata: “Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam berdoa:

Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kegalauan dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan, kepengecutan dan kekikiran, belitan hutang dan penindasan orang.” (HR. Bukhari no. 6369). Doa ini dipercaya sebagai cara melunasi hutang dengan cepat.

4. Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam berdoa dalam shalatnya:

“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Al-Masih Dajjal, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan dosa dan hutang.”

Aisyah bertanya, “Wahai Rasulullah, Anda sering sekali berlindung dari hutang.”                   Maka beliau menjawab, “Jika seseorang telah berhutang, maka jika berbicara niscaya ia (bisa) berkata dusta dan jika berjanji niscaya ia bisa mengingkari.” (HR. Bukhari no. 832 dan Muslim no. 589).

Baca Juga: 10 Cara Melunasi Hutang Rentenir – Cepat, Tuntas, Tanpa Masalah

5. Kitab Silahul Mukmin, dibacakan setelah shalat Isya

  • Membaca surat Al Fatihah sebanyak 300 kali.
  • Kalimat Hawgalah sebanyak 41 kali: “Laa hawla walaa quwwata illaa billahil aliyyil azhiim“.

Cara: baca bacaan di atas dalam sekali majelis atau sekali duduk, tidak boleh diangsur/dicicil. Akhiri doa tersebut dengan menyebutkan permohonan kepada Allah Swt. Doa tersebut juga diyakini sebagai cara melunasi hutang dengan cepat. Misal, Anda memohon kelancaran rezeki ataupun memohon memperoleh kekayaan untuk melunasi hutang, niscaya Anda akan segera mendapatkannya sehingga Anda akan segera terbebas dari jeratan hutang.

Baca juga: 10 Cara Cepat Jadi Orang Kaya yang Islami, Realistis dan Berkah

6. Kitab Al-Ausath

Ath-Thabrani meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah ra yang berkata: “Rasulullah Saw. bersabda; Siapa yang dianugrahi Allah suatu kenikmatan, hendaklah ia memperbanyak ucapan alhamdulillah; siapa yang banyak dosanya, hendaklah memohon ampun kepada Allah (membaca istighfar), dan siapa yang merasa diperlambat rezekinya, hendaklah banyak membaca “la haula wa la quwwata illa billah“.

7. Telah diceritakan dari Zuhair bin Harb, telah diceritakan dari Jarir, dari Suhail, ia berkata, “Abu Shalih telah memerintahkan kepada kami bila salah seorang di antara kami hendak tidur, hendaklah berbaring di sisi kanan kemudian mengucapkan:

Allahumma robbas-samaawaatis sab’i wa robbal ‘arsyil ‘azhiim, robbanaa wa robba kulli syai-in, faaliqol habbi wan-nawaa wa munzilat-tawrooti wal injiil wal furqoon. A’udzu bika min syarri kulli syai-in anta aakhidzum binaa-shiyatih. Allahumma antal awwalu falaysa qoblaka syai-un wa antal aakhiru falaysa ba’daka syai-un, wa antazh zhoohiru fa laysa fawqoka syai-un, wa antal baathinu falaysa duunaka syai-un, iqdhi ‘annad-dainaa wa aghninaa minal faqri.

Arti:

“Ya Allah, Rabb yang menguasai langit yang tujuh, Rabb yang menguasai ‘Arsy yang agung, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu. Rabb yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah, Rabb yang menurunkan kitab Taurat, Injil dan Furqan (Al-Qur’an). Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan segala sesuatu yang Engkau memegang ubun-ubunnya (semua makhluk atas kuasa Allah). Ya Allah, Engkau-lah yang awal, sebelum-Mu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang terakhir, setelah-Mu tidak ada sesuatu. Engkau-lah yang lahir, tidak ada sesuatu di atas-Mu. Engkau-lah yang Batin, tidak ada sesuatu yang luput dari-Mu. Lunasilah utang kami dan berilah kami kekayaan (kecukupan) hingga terlepas dari kefakiran.” (HR. Muslim no. 2713)

Cara Melunasi Hutang dengan Cepat

Demikian beberapa doa dan amalan mustajab secara Islami cara melunasi hutang dengan cepat. Doa dan amalan di atas merupakan hal wajib yang harus Anda lakukan sebagai seorang muslim. Seiring dengan banyak beroda dan melakukan amalan sesuai ajaran Islam, Anda juga dapat meningkatkan kemampuan diri Anda dalam melunasi hutang, yaitu dengan mengikuti Pelatihan Zona Kaya yang akan mengajarkan Anda bagaimana cara melunasi hutang dengan cepat sehingga dapat membantu Anda dalam mengatasi permasalahan hutang yang selama ini Anda alami. Dengan begitu, hidup Anda akan lebih tenang, tentram, dan bahagia tanpa masalah hutang.

Baca juga: Cara menjadi kaya dengan memasuki 360 pintu kekayaan

 

You may also like

Leave a Comment

Copyright @2021 Zona Kaya – All Right Reserved.