Doa Jual Rumah Cepat Laku secara Islam

by zona kaya
0 comment
doa jual rumah cepat laku

Mau Tahu Doa Jual Rumah Cepat Laku secara Islam?

Doa jual rumah cepat laku – Anda memiliki rumah yang ingin dijual, namun sangat sulit terjual? Meski harga sudah diturunkan dari harga pasaran, rumah Anda masih tetap tidak laku. Hal ini memang membuat resah siapa pun yang mengalaminya, apalagi bagi Anda yang bekerja sebagai marketing properti. Atau Anda sebagai pemilik langsung rumah tersebut dan sedang sangat butuh uang cepat dan belum menemukan solusi agar rumah cepat terjual. Rumah sulit laku dijual biasanya ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Seperti lokasi yang tidak strategis, dekat dengan kuburan ataupun sungai, harga yang terlalu tinggi. Bahkan kemungkinan adanya makhluk gaib yang menghuni rumah tersebut. Doa jual rumah cepat laku merupakan ihtiar spiritual untuk menjual rumah dan harus dibarengi ihtiar fisik seperti iklan, pasang spanduk dan informasi lainnya.

doa jual rumah cepat lakuJika Anda mengalami masalah kesulita nmenjual rumah, sebaiknya apa yang Anda lakukan? Sebenarnya ada beberapa cara membuat rumah laku terjual, namun sebaik-baiknya cara yang dilakukan adalah cara yang halal. Agama Islam sangat memperhatikan kebutuhan umat-Nya akan masalah kesulitan menjual barang dagangannya, salah satunya rumah. Dalam agama Islam, diperintahkan untuk mengupayakan usaha dagang dengan melalui doa. Lalu, seperti apa doa jual rumah cepat laku menurut Islam?

Baca juga: Doa Agar Rumah Cepat Laku Dijual dengan Harga Memuaskan

Berikut ini beberapa doa jual rumah cepat laku secara Islam yang perlu Anda lakukan setiap hari. Amalkan doa-doa di bawah ini dengan didasari sikap ikhlas, tulus, dan istiqomah pada Allah niscaya rumah yang Anda jual dapat segera terjual.

1. Doa jual rumah cepat laku dari Surat Al-Hajj ayat 27 – 28

“Wa-Adzdzin Fii Alnnaasi Bialhajji  Ya/Tuuka Rijaalan Wa’alaa Kulli Daamirin Ya/Tiina Min Kulli Fajjin ‘Amiiqin,Liyasyhaduu Manaafi’a Lahum Wayadzkuruu Isma Allaahi Fii Ayyaamin Ma’luumaatin ‘Alaa Maa Razaqahum Min Bahiimati Al-An’aami Fakuluu Minhaa Wa-Ath’imuu Albaa-Isa Alfaqiira. (QS Al Hajj : 27 & 28)

Artinya:

“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus985 yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan986 atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak987. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.”

 2. Doa jual rumah cepat laku dari Surat At-Taubah : 128 – 129

“Laqod Jaa-Akum Rasuulum Min Anfusikum Aziizun Alaihi Maa Anittum Harii-Shun Alaikum Bilmu’miniina Rauufur Rahiim.Fain Tawallau Faqul Hasbiyallaahu Laailaaha Illaa Huwa Alaihi Tawakkaltu Wahuwa Rabbul Arsyil Azhiim.” (QS. At-Taubah : 128 – 129)

Artinya:

“Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah: “Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki Arasy yang agung”.(QS.At-Taubah :128-129).

Baca juga: 7 Doa Agar Dagangan Laris dan Selalu Mendapatkan Untung

3. Doa jual rumah cepat laku : Doa Tahajjud

“Allaahumma Lakal Hamdu Anta Qayyimus Samaa Waati Wal Ardhi Wa Man Fiihinna. Wa Lakal Hamdu Anta Malikus Samaa Waati Wal Ardhi Wa Man Fiihinna. Wa Lakal Hamdu Anta Nuurus Samaawaati Wal Ardhi Wa Man Fiihinna. Wa Lakal Hamdu Antal Haqqu, Wa Wa’dukal Haqqu, Wa Liqaa’uka Haqqun, Wa Qauluka Haqqun, Wal Jannatu Haqqun, Wannaaru Haqqun, Wannabiyyuuna Haqqun, Wa Muhammadun Shallallaahu ‘Alaihi Wasallama Haqqun Wassaa’atu Haqqun. Allaahumma Laka Aslamtu, Wa Bika Aamantu, Wa ‘Alaika Tawakkaltu, Wa Ilaika Anabtu, Wa Bika Khaashamtu, Wa Ilaika Haakamtu, Faghfirlii Maa Qaddamtu, Wa Maa Akh-Khartu, Wa Maa Asrartu, Wa Maa A’lantu, Wa Maa Anta A’lamu Bihiminnii. Antal Muqaddimu, Wa Antal Mu’akhkhiru, Laa Ilaaha Illaa Anta, Wa Laa Haula Wa Laa Quwwata Illaa Billaah.”

Artinya:

“Wahai Allah! Milik-Mu lah segala puji. Engkaulah penegak dan pengurus langit dan bumi serta makhluk yang ada di dalamnya. Milik-Mu lah segala puji. Engkaulah penguasa (raja) langit dan bumi serta makhluk yang ada di dalamnya. Milik-Mu lah segala puji. Engkaulah cahaya langit dan bumi serta makhluk yang ada di dalamnya. Milik-Mu lah segala puji. Engkaulah Yang Hak (benar),janji-Mu lah yang benar, pertemuan dengan-Mu adalah benar, perkataan-Mu benar, surga itu benar (ada), neraka itu benar (ada), para nabi itu benar, Nabi Muhammad Saw itu benar, dan hari kiamat itu benar(ada).

Wahai Allah! Hanya kepada-Mu lah aku berserah diri, hanya kepada-Mu lah aku beriman, hanya kepada-Mu lah aku bertawakkal hanya kepada-Mu lah aku kembali, hanya dehgan-Mu lah kuhadapi musuhku, dan hanya kepada-Mu lah aku berhukum. Oleh karena itu ampunilah segala dosaku, yang telah kulakukan dan yang (mungkin) akan kulakukan, yang kurahasiakan dan yang kulakukan secara terang-terangan, dan dosa-dosa lainnya yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkaulah Yang Maha Terdahulu dan Engkaulah Yang Maha Terakhir. tak ada Tuhan selain Engkau, dan tak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.

Penjualan Untung 70 Juta, 7 Hari Setelah Memasuki Zona Kaya & Berbagai Harapan Terwujud Dengan Cepat!

Penjualan Untung 70 Juta, Punya Sawah Kontrak 5 Hektar, Menjadi Lebih Berwibawa dan Mendapatkan Berbagai Kemudahan & Solusi Dalam Hidup Setelah Memasuki Zona Kaya.
 
Inilah pengalaman Bapak Johanes Kedati, yang mendapatkan rezeki dari Allah berupa keuntungan penjualan sebesar 70 Juta, 7 Hari setelah mengikuti Pelatihan Zona Kaya. .
 

Selain itu keinginan untuk mendapatkan sawah kontrak seluas kurang lebih 5 Hektar dapat Tercapai. Bahkan Bapak Johanes Menjadi Lebih Berwibawa dan Selalu mendapatkan kemudahan dan Solusi dalam kehidupannya. Luar Biasa! 

Dan Testimoni selengkapnya lihat Video berikut:

100% Sudah Terbukti, Dapatkan Cara Meningkatkan Omset Minimal 3X Lipat, Caranya Klik Tombol Di Bawah Ini:

26-klik-disini

Demikian beberapa doa jual rumah cepat laku dalam ajaran Islam yang penting untuk Anda lakukan. Teruslah berdoa dengan diiringi rasa sabar dan tawakal. Anda juga bisa mengusahakan agar rumah cepat laku terjual dengan mengikuti Pelatihan Zona Kaya di Bioenergi Center yang akan membantu Anda menemukan solusi agar rumah cepat terjual dengan harga memuaskan.

Baca juga: Cara Sukses dan Cara Kaya dengan memasuki 360 pintu kekayaan

You may also like

Copyright @2021 Zona Kaya – All Right Reserved.