Arah Mencari Rezeki Halal Sesuai Petunjuk Alquran dan Hadits

by zona kaya
0 comment
Arah Mencari Rezeki Halal

Mau tahu petunjuk arah mencari rezeki sesuai Alquran dan Hadits?

Arah mencari rezeki Hhalal – Rezeki adalah rahasia Allah yang dianugerahkan-Nya kepada manusia. Dan, tidak ada satu pun manusia ciptaan-Nya tidak mendapat rezeki dari-Nya. Hal ini terlihat dari firman Allah, “Tidak ada satu makhluk melatapun di muka bumi kecuali Allah yang menanggung rezekinya, dan Dia yang mengetahui tempat berdiamnya dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh)” (Huud : 6). Dari ayat tersebut sangat jelas janji Allah akan rezeki yang dijaminkannya untuk setiap makhluk ciptaan-Nya. Rezeki setiap mahluk telah di jamin oleh Allah, namun penting untuk mengetahui arah mencari rezeki halal agar manusia terarah dalam menjemput rezeki dan mendapat berkah.

Arah Mencari rezeki halalBanyak orang yang melupakan bahwa rezeki adalah sesuatu yang telah ditetapkan-Nya. Ia merasa cemas dan takut karena tidak mendapat rezeki sesuai dengan yang ia harapkan. Hal itu tentu akan mengurangi keimanan Anda kepada Allah, Sang Pemberi Rezeki. Dalam kondisi lain, meskipun meyakini Allah sudah memberikan ketatapan akan rezeki, namun Anda juga wajib mencari rezeki halal sesuai kehendaknya. Dalam agama Islam diberikan beberapa tuntutan atau petujuk arah mencari rezeki halal yang bersumber dari Alquran maupun hadits.

Baca juga: 13 arah mencari rezeki menurut Islam

Berikut ini beberapa petunjuk arah mencari rezeki halal sesuai tuntutan Alquran maupun hadits yang sebaiknya Anda lakukan. Dengan menerapkan petunjuk-petunjuk di bawah ini, niscaya Allah akan berkenan membukakan pintu rezeki Anda lebih luas lagi. Semoga bermanfaat.

1. Arah mencari rezeki halal : Bertaubat dan mohon ampun kepada Allah

  • “Maka aku (Nabi Nuh) katakan kepada mereka: “Mohonlah ampunlah kepada Rabb kalian, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun-, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat (melimpah ruah membawa kebaikan), dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai (yang penuh dengan kebaikan dan manfaat).” (Nuh 10 – 12

2. Arah mencari rezeki halal : Menjaga ketaqwaan kepada Allah

  • “Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.” (Ath Thalaaq : 2-3)

Baca juga: 11 Cara Mencari Uang Halal & Berkah Menurut Islam

3. Arah mencari rezeki halal: Bertawakal kepada Allah

  • “Andaikata kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, sungguh kalian akan Kami beri rizki sebagaimana burung diberi rizki. Di pagi hari keluar dalam keadaan perut kosong dan kembali dalam keadaan kenyang.” (HR Ahmad)

4. Arah mencari rezeki : Sibuk beribadah

  • “Wahai Hamba-hambaku, hendaknya kalian memenuhi waktu (konsentrasi) dengan ibadah, kalau kalian melakukannya Aku akan memenuhi dada kalian dengan kekayaan, dan Aku akan menutupi kefakiran kalian. Kalau kalian tidak melakukannya, Aku akan memenuhi dada kalian dengan kesibukan dan Aku tidak akan menutup kefakiran kalian.”

5. Arah mencari rezeki halal: Bersyukur

  • “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” (Ibrahim : 7)

Baca juga: Afirmasi Magnet Uang dan Cara Menyampaikan Doa Kepada Allah

6. Arah mencari rezeki halal: Istiqamah di atas agama

  • “Dan bahwasanya: jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezeki yang banyak).” (Al-Jin : 16)

7. Arah mencari rezeki halal: Menjaga silaturahmi

  • “Barang siapa yang senang Allah luaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya dia menyambung silaturahmi.” (HR. Bukhari Muslim)

8. Arah mencari rezeki halal : Shalat lima waktu

  • “Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.” (Thaahaa : 132)

9. Arah mencari rezeki halal: Berinfaq kepada sesama

  • “Apapun yang kalian infaqkan dari sesuatu, maka Dialah yang akan menggantinya, dan Dialah sebaik-baik pemberi rizki.” (Saba’ : 39)

Arah mencari rezeki halal

Demikian beberapa petunjuk arah mencari rezeki halalsesuai tuntuan Alquran dan hadits yang sebaiknya Anda lakukan. Seiring dengan menerapkan semua petunjuka arah mendapatkan rezeki di atas, Anda juga perlu meningkatkan kemampuan bekerja Anda agar rezeki yang Anda cari dapat Anda peroleh secara maksimal. Untuk memiliki kemampuan yang optimal dalam melakukan pekerjaan ataupun berbisnis sebagai ladang rezeki Anda, sebaiknya Anda segera mengikuti Pelatihan Zona Kaya di Bioenergi Center yang akan membantu Anda dalam membuka saluran-saluran rezeki Anda secara halal menurut perintah Allah. Dengan begitu, pintu rezeki Anda akan terbuka lebar dan rezeki akan mengalir deras dalam kehidupan Anda sehingga hidup Anda akan menjadi lebih tenang, bahagia, kaya, dan sukses sesuai dengan impian Anda.

Baca juga: cara menjadi kaya dan sukses tanpa batas dengan memasuki 360 pintu kekayaan

You may also like

Leave a Comment

Copyright @2021 Zona Kaya – All Right Reserved.